Výběr žumpy

Základním rozhodnutím při výběru betonové žumpy je zda budete potřebovat jednokomorový, nebo dvoukomorovou.

 

Jednokomorové betonové žumpy můžete použít samostatně pro jeden účel a to jak žumpu pro splašky, nebo jímku na odchyt dešťové vody, popřípadě pro jakoukoliv šachtu, kterou si musíte sami upravit podle potřeb.

 

Dvoukomorové betonové žumpy můžete využít jako kombinaci některých výše uvedených účelů, např.. jednu komoru žumpy využijeme pro odpad a druhou pro odchyt dešťové vody, dalšího variantou je použít dvoukomorové žumpy jako septik.

 

Kubatura

Základním krokem při volbě kubatury žumpy je předem si zjistit, jaký objem dokáží na jedenkrát vyvézt auta společnosti, která se vývozem splaškových vod ve vašem regionu zabývá.

 

Druhá podstatná věc je počet trvale bydlících členů domácnosti, denní spotřeba vody se uvádí 70 až do 150 litrů na osobu a den. Samozřejmě, že při výpočtu můžete vycházet z Vaší historické spotřeby.

 

Výpočet:

počet členů domácnosti

x

průměrná spotřeba vody na osobu (cca 110l)

x

interval vyvážení žumpy

Příklad:

„Jsme 4 členná rodina, žumpu budeme používat pouze na výkaly. Naše průměrná spotřeba vody na osobu je 120l a plánujeme vyvážet splašky každých 20 dní. “

 

4x110x20 = 8800 l/m3

 

Tedy následná objednávka by měla být 9m3 jednokomorová betonová žumpa, kterou poskytujeme za 25,000 Kč + doprava pro Váš kraj.

 

zumpy_sipka

Výkop pro žumpu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domů

Betonové jímky
Betónové žumpy